Thông báo!
Không có thông báo mới
Chúc bạn online vui ver^^!
a

Tin Hot!

[Tuyển dụng] Việc tìm người
[Tuyển dụng] Người tìm việc
[Giao lưu] thành viên mới khai danh!


Thông tin từ BQT

Nội quy H.A.U-forum
Góp ý diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến
MẹoĐóng lại
Get Adobe Flash player

You are not connected. Please login or register

-‘๑’ Hau4r.com -‘๑’ - Hội tụ kiến trúc sư tương lai » Góc học tập » Hỗ trợ học tập đại cương » Diễn đàn tiếng Anh » [Tư Vấn] CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO TỪ

on 18/4/2014, 21:00 #1


avatargunner

Kiến chì chăm chỉ
Kiến chì chăm chỉ

CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO VỊ TRÍ
 
► Danh từ(nouns): danh thường được đặt ở những vị trí sau
1.Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
Ex: Maths is the subject I like best.
N
Yesterday Lan went home at midnight.
N
 
2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
Ex: She is a good teacher.
Adj N
His father works in hospital.
Adj N
 
3. Làm tân ngữ, sau động từ
Ex: I like English.
We are students.
 
4. Sau “enough”
Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
 
5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
Ex: This book is an interesting book.
 
6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
Ex: Thanh is good at literature.
 
►Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước danh từ: Adj + N
Ex: My Tam is a famous singer.
 
2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
Ex: She is beautiful
Tom seems tired now.
 
Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj
Ex: He makes me happy
O adj
 
3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
Ex: He is too short to play basketball.
 
4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
Ex: She is tall enough to play volleyball.
 
5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
 
6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)
Ex: Meat is more expensive than fish.
Huyen is the most intelligent student in my class
 
7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N
► Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
Ex: They often get up at 6am.
 
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
TĐT adv V
 
3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
Ex: She is very nice.
Adv adj
 
4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
 
5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough
Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
 
6. Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that
Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
 
7. Đứng cuối câu
Ex: The doctor told me to breathe in slowly.
 
8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
Ex: Last summer I came back my home country
My parents had gone to bed when I got home.
 
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.
► Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ex: My family has five people.
S V
I believe her because she always tells the truth.
S V S V
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.
CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO CẤU TẠO TỪ
► Danh từ (nouns): danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness...........
 
► Tính từ (adjective): Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing
Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring
 
► Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly
 
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
Adj Adv
good well
late late/lately
ill ill
fast fast
 
 
[url=smartcom.vn]SMARTCOM -ENJOY THE VERY BEST![/url]
 


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


cảnh báoBình luận bằng face book thì topic sẽ không được update ở mục bài viết mới nhất và không được thông báo đến chủ topic - các bạn chú ý!Vui lòng viết tiếng việt có dấu! để lấy smile hình động, click đây!
Khi copy bài từ các trang khác xin vui lòng ghi rõ nguồn!
Để copy bài viết từ trang khác giữ nguyên được định dạng và ảnh - Click nút

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Copyright Punbb © 2013 - www.hau4r.com
Diễn đàn được xây dựng và phát triển bởi các thành viên Hau4r.com
BQT chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung đăng tải do người dùng đưa lên
Contact: Email: hau4r.com@gmail.com - Yahoo: hau4rcontact | Hướng dẫn | Nội Quy | Atottot.com

 

Đầu trangCuối trang